Patvirtinta Panevėžio vietos veiklos grupės nauja valdybos sudėtis

2020 m. lapkričio 06 d. vykusiame Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo metu pavirtinta nauji valdybos nariai penkerių metų kadencijai.  Panevėžio miesto 2020 m. spalio 29 d.  tarybos sprendimu Nr. 1-309 į Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narius deleguoja: Rimą Maselytę, Arūną Balčiūną, Petrą Luomaną, Loretą Masiliūnienę; asocijuotos verslo organizacijos ar įmonės, atstovaujamos Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktoriaus V. Matkevičiaus į Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narius deleguoja: Angeliją Zokaitienę, Visvaldą Matkevičių, Sigitą Gailiūną ir Rositą Kliučininkienę; asocijuotos nevyriausybinės organizacijos, Nevyriausybinių organizacijų tarybos 2020 m. rugsėjo 02 d. protokolu Nr. NOT-04 į Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narius deleguoja: Jūratę Pauliukienę, Įgną Janeliūną ir Mariją Miknę; Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 2020 m. rugsėjo 01 d. valdybos sprendimu Nr. PAS (1.7.) – 65 Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narius deleguoja Gabrielę Kučytę; Panevėžio vietos veiklos grupės narys VšĮ LASS Šiaurės rytų centras, atstovaujamas direktoriaus Aloyzo Vilimo, deleguoja Aloyzą Vilimą ir Eveliną Žemaitaitytę į Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos narius.

Pirmas naujasios valdybos posėdis įvyko š.m. gruodžio 16 d., kurio metu išrinktas valdybos pirmininkas Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas ir  AB “Lietkabelis” generalinis direktorius Sigitas Gailiūnas.