Kviečiame tapti asociacijos nariais

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) sukurta pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje.

PVVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Siekiant padidinti galimybę PVVG valdybos/ steigėjų sprendimuose sudaryti ne mažiau 50 proc. balsų asociacijos nariams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos, kviečiame privačius juridinius asmenis,  prisijungti prie mūsų komandos ir tapti PVVG nariais.

Pasiūlymų laukiame iki š. m. gegužės 3 d. el.paštu paneveziovvg@gmail.com.

Informacija pasiteiravimui telefonu 861449882.