Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

2019 m. planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus:

  1. „Spacialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų, gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikiams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežaščių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ kvietimas planuojamas gegužės mėn.
  2. „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis“ kvietimas planuojamas gegužės mėn.
  3. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ kvietimas planuojamas rugsėjo mėn.
  4. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“ kvietimas planuojamas rugsėjo mėn.
  5. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“ kvietimas planuojamas rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos el.paštu paneveziovvg@gmail.com