Mokymai projektų vykdytojams

Įvyko mokymai projektų vykdytojams, pagal  šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1. veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“.

2.1.1. veiksmas „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“.

2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“.

2.2.2. veiksmas „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“.

Projektų vykdytojai: Panevėžio kolegija, SOS vaikai Panevėžio skyrius, Panevėžio švietimo centras, VšĮ A.Lipniūno kultūros centras, Panevėžio vietos veiklos grupė ir Viešoji įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras (Panevėžio skyrius).

Mokymai projektų vykdytojams jau vyksta. Netrukus sulauksime startuojančių puikių projektų, skirtų Panevėžio miesto gyventojų socialinės atskirties mažinimui ir verslumo skatinimui.