Mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų vykdytojams

Mokymai projektų vykdytojams, pateikusiems projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus:

1.1.1. veiksmas „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“.

2.1.1. veiksmas „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“.

2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“.

2.2.2. veiksmas „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“.

Mokymai projektų vykdytojams vyks š.m. sausio 24 d. 9:30 val. viešbutyje „Pervaža“, Smėlynės g. 112, Panevėžys.

Registracija į mokymus iki sausio 23 d. 16 val. el. paštu – paneveziovvg@gmail.com

Papildoma informacija telefonu 8-614-49882

Mokymų programa