Patvirtinti 4 nauji projektiniai pasiūlymai!

2019 m. gruodžio 18 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos sprendimu Nr.32 buvo patikslintas projektų sąrašas Nr.6, įtraukiant keturis naujus projektinius pasiūlymus skirtus prisidėti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo (toliau – PVVG strategija).

2 projektiniai pasiūlymai, skirti PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“, projektinių  pasiūlymų teikėjai – Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius, projektas „Jauno verslo atstovų verslo pradžios stiprinimas Panevėžio mieste“ ir asociacija Panevėžio vietos veiklos grupė, projektas „Pagalba verslo pradžiai“.

2 projektiniai pasiūlymai, skirti PVVG strategijos 2.2.2. veiksmo „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“, projektinių pasiūlymų teikėjai – Panevėžio švietimo centras, projektas „Gera praktika – galimybė augti ir tobulėti“ ir Panevėžio kolegija, projektas „Ekonomiškai neaktyvių asmenų, studijuojančių ir baigusių studijas, darbinių įgūdžių ugdymas“.

Projektų sąrašas Nr.6