Projektas „Panevėžys atviras savanorystei“

Įgyvendintas projektas “Panevėžys atviras savanorystei”.

Tikslas – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir miesto organizacijas su savanorystės teoriniais ir praktiniais aspektais, paskatinti juos įsitraukti į savanorystės veiklas bei pasidalinti savanoriavimo patirtimis, pasimokyti vieni iš kitų.

Projektu „Panevėžys atviras savanorystei“ siekiama supažindinti miesto jaunimą, senjorus ir miesto organizacijas su savanorystės teoriniais ir praktiniais aspektais, paskatinti įsitraukti į savanoriškas veiklas bei pasidalinti savanoriavimo patirtimis, pasimokyti vieni iš kitų.

Tikslinė projekto grupė – Panevėžio miesto jaunimas, įskaitant socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius, senjorai, priimančios savanorius miesto organizacijos, kitos organizacijos.

Projekto veiklose dalyvavo dalyvavo 12 savanorių.

Įgyvendinus projekto veiklas, pasiekti šie rezultatai ir nauda projekto tikslinėms grupėms:

 1. Kiekybiniai rezultatai:
 • Suorganizuota konferencija jaunimui, senjorams ir miesto organizacijoms „Ar tikrai Panevėžys atviras savanorystei?“.
 • Suorganizuotas savanorystės patirčių renginys „Savanorystė VEŽA“.
 1. Kokybiniai rezultatai:
 • projekto veiklos suteiks jaunimui, senjorams ir organizacijoms teorinių ir praktinių žinių apie savanorystę, jos galimybes gimtajame mieste, apie akreditavimo galimybes;
 • paskatins jaunimą, senjorus ir organizacijas atrasti savanorystės veiklas ir į jas įsitraukti;
 • projekto dalyviai realizuos save, atras save;
 • jaunimas ir senjorai įgys naujų žinių, patirčių arba patobulins esamas kompetencijas;
 • skatinamas jų asmeninių ir socialinių, profesinių gebėjimų ugdymas;
 • jaunimas ir senjorai mokinsis vieni iš kitų;
 • dalyviai aktyviau įsitrauks į vietos bendruomenės gyvenimą, organizuojamas veiklas, pasitelkiant įgytas savanorystės žinias ir patyrimą;
 • skatinamas jaunuolių ir senjorų kūrybiškumas, saviraiška, bendruomenės telkimas, savęs ir kitų pažinimas;
 • skatinamas supratimas apie gyvenimą ir bendrų tikslų siekimą bendruomenėje.

 

II-oji metinė konferencija “Panevėžys atviras savanorystei” 2019 m. lapkričio 26 d.

II- osios metinės konferencijos “Panevėžys atviras savanorystei” PROGRAMA

I sesija. SAVANORYSTĖ: TENDENCIJOS IR GALIMYBĖS PANEVĖŽYJE.
9.00 – 11.00

9.00 – 9.10 Konferenciją atidaro projekto iniciatorė dr. Sandra JAKŠTIENĖ (Asociacijos “Panevėžio Vietos veiklos grupė” pirmininkė).
9.10 – 9.25 Aušra BURBIENĖ. Savanorystės galimybės jaunimui.
9.25 – 9.40 Giedrė VALAITIENĖ. Savanorystė puikus startas karjeros pasirinkimui.
9.40 – 9.55 Daiva JUODELIENĖ. Priimančios organizacijos vaidmuo savanorystėje.
9.55-10.40 Diskusija. Savanoriai apie savanorystę Panevėžyje.
10.40 – 11.00 Pertrauka.

II sesija. ORGANIZACIJOS ATVIROS SAVANORYSTEI.
11.00 – 12.00

11.00 – 11.15 Irmina PETRAUSKIENĖ. Savanorystė šiandien Panevėžio socialinių paslaugų centre.
11.15 – 11.30 Patrikas SKRUDUPIS. VšĮ Šv. Juozapo globos namai – atviri savanorystei.
11.30 – 11.45 Birutė LAURECKIENĖ. Panevėžio lopšelio-darželio “Sigutė” savanorius priimančios organizacijos patirtys.
11.45 – 12.00 Jurgita ABLĖNĖ. Panevėžio lopšelis-darželis “Žvaigždutė” atviras savanorystei.
12.00 – 12.15 Pertrauka.

III sesija. TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PATIRTYS.
12.15 – 13.00

12.15 – 12.30 Lina TREBIENĖ. Panevėžio jaunuolių dienos centro tarptautinės savanorystės geroji patirtis.
12.30 – 12.45 Audra PETRONAITYTĖ. Savanorystė – asmenybės tobulėjimo kursas.
12.45 – 13.00 Tarptautinių savanorių įžvalgos Panevėžyje.
13.00 Konferencijos apibendrinimas.

Gruodžio 11 d. Savanorystės patirčių pasidalijimo renginys “Savanorystė VEŽA” įvyko! Ačiū Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos gimnazistams ir savanoriams už pasidalintas savanorystės patirtis..

Projektas miesto bendruomenei “Panevėžys atviras savanorystei” įgyvendintas. Ačiū visiems dalyvavusiems

Konferencijos organizatorius – Asociacija Panevėžio vietos veiklos grupė.
Konferencijos partneriai – Panevėžio jaunuolių dienos centras ir VšĮ Šv. Juozapo globos namai.
Konferencijos draugai – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija.

Pojektas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.