Mokymai projektų vykdytojams

Š.m. spalio 23 d. 9:30 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus:

1.1.3. veiksmas  „Specialiųjų socialinės priežiūros  ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga  ir kita) ir /arba bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius“ ;

1.2.1. veiksmas „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis jaunimo užimtumo organizacijomis“;

1.2.2. veiksmas “Bendruomeniškumo ugdymas, gerosios patirties sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrąsias ir specialiąsias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant” ;

2.2.1. veiksmas “Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams”.

Numatomi įgyvendinti 7 vietos plėtros  projektaiVšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centro“  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“; Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“;  orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybas, pasitelkiant savanorius“; Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“; Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“ ir Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Ateities akademija“.

Registracija: paneveziovvg@gmail.com iki š.m. spalio 22 d. 16 val.