LR vidaus reikalų ministerijos patvirti vietos plėtros projektai

Š.m. spalio  4 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu patvirtinto  Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašus. Numatomi įgyvendinti  7 projektai: VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinio centro“  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“; Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“;  orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybas, pasitelkiant savanorius“; Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“; Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“ ir Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Ateities akademija“.

Projektų vykdymui skirta 158197,00 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.

Visų patvirtintų projektų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7c3b290c7d111e8bf37fd1541d65f38