PVVG strategijos įgyvendinimas įpusėjo

2018 m. Rugsėjo 13 d. Vidaus reikalų ministerija organizavo renginį „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, visoms miestų vietos veiklos grupėms.

Renginio metu buvo diskutuojama priemonės „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo klausimais, pristatytos numatomos Priemonės tobulinimo kryptys, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovai pristatė paraiškų projektų vertinimo patirtį ir pasidalino praktiniais patarimais.

Panevėžio vietos veiklos grupė, startavusi gerokai vėliau nei kitų miestų vietos veiklos grupės , jau suplanavo daugiau nei pusę VVG strategijoje projektų vykdymui numatytų ES ir VB lėšų, tai patvirtino ir Vidaus reikalų ministerijos pranešime pateikti duomenys. Pagal šiuos duomenis, lyginant su kitų miestų VVG strategijų įgyvendinimu, esame VVG centre.

PVVG atrinkti ir VRM pateikti projektiniai pasiūlymai sudaro 50,79 proc. nuo skirtų projektų vykdymui strategijos lėšų.

VVG pateikti projektiniai pasiūlymai_SKAIDRES (1)