Mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams

Š.m. liepos 20 d. 10 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 1.1.2. veiksmas “ Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir 2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verlą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“

Numatomi įgyvendinti 3 vietos plėtros  projektai: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“; Panevėžio švietimo centro projektas  „Sau ir bendruomenei“ ir Panevėžio verslo konsultacinis centro projektas  „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“.