Patvirtintas ketvirtas projektinių pasiūlymų sąrašas

Rugpjūčio 7 d. įvyko PVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintos projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos ir sąrašas, kuris bus teikiamas Vidaus reikalų ministerijai siūlymui finansuoti.

Projektiniai pasiūlymai pateikti šiems strategijos veiksmas:

  • Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius (1.1.3. veiksmas).
  • Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis (1.2.1. veiksmas).
  • Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties ir informacijos sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrąsias ir specialiąsias) ir kitas reikalingas paslaugas, ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant (1.2.2. veiksmas).

Kiekvienam strategijos veiksmui patvirtinta po du projektinius pasiūlymus.