Pasirašyta projekto „Pagalba verslo pradžiai“ sutartis

Projektas „Pagalba verslo pradžiai“ bus vykdomas Panevėžio VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Projekto tikslas – suteikti pagalbą verslo pradžiai naujai įsikūrusiems verslo subjektams Panevėžyje. Vietos plėtros projekte suplanuotose veiklose dalyvaus ne mažiau kaip 6 jauno verslo subjektai (vykdantys veiklą ne daugiau  2 metai).
Projekto metu siekiama dalyviams suteikti informavimo, konsultavimo, mokymo pasaugas, mentorystės paslaugas , o 3 dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Pareiškėjo įsigyta arba išnuomota įranga pagal panaudos sutartį. Daugiausiai susidomėjusių pradėti verslą pagal atliktą 2019 m. apklausą buvo: vidaus patalpų remonto, automobilių remonto ,patalpų valymo, dirbinių iš medžio gamybos , erdvinių modelių ir programinės įrangos kūrimo srityse. Projekto tikslinės grupės dalyviai buvo atrinkti 2020 m pradžioje. Projekto trukmė- 14 mėn. Projekto įgyvendinimui skirta – 49184,68 Eur. Projektas finansuojamas ESF, valstybės biudžeto lėšomis ir Panevėžio vietos veiklos grupės savanorišku darbu.