Renkami projektiniai pasiūlymai rezerviniam projektų sąrašui sudaryti

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus rezerviniam vietos plėtros projektų sąrašui sudaryti.

Pagal šiuos vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.2. veiksmas „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.“

Detali kvietimo informacija Kvietimas Nr.7.1.

1.1.3. veiksmas „Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius“

Detali kvietimo informacija Kvietimas Nr.7.2.

Kiti su kvietimais susiję dokumentai

1.PVVG vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos ir vertinimo tvarkos aprašas

2.Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas

3. Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Projektinių pasiūlymų pateikimo terminas 2020 m. gegužės 22 d. 16 val.

Konsultacijos teikiamos telefonu 8-614-49882 arba el.p. paneveziovvg@gmail.com