Patvirtintas projektų sąrašas Nr.6

Š.m. lapkričio 06 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdyba posėdžio metu patvirtino  6 projektų sąrašą, kuriame numatyta skirti finansavimą 2 projektams:

Pagal Strategijos veiksmą 2.1.2 „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“ projektas“ Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU – ĮVEIK“, pareiškėjas -VšĮ A.Lipniūno kultūros centras. Projekto vertė-20908,8 eurų.

Pagal Strategijos veiksmą 1.1.1″Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ projektas  „Socialinė ir psichologinė pagalba namuose ir psichikos sveikatos centre iš dalies ar visiškai nesavarankiškiems asmenims“, pareiškėjas- Viešoji įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras (Panevėžio skyrius). Projekto vertė- 36.103,34 eurų.

Taip pat buvo patvirtintas rezervinis projektų sąrašas veiksmui 2.1.2. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“.