Atnaujinta kvietimų teikti projektinius pasiūlymus informacija

Atnaujinta kvietimo 6.1., skirto PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ įgyvendinimui.

Numatoma projekto įgyvendinimo  trukmė nuo 12 iki 36 mėn.

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų priėmimas iki š.m. lapkričio 15 d.

Kvietimas 2.1.1 veiksmui N

Taip pat pratęsiamas projektinių pasiūlymų, skirtų PVVG strategijos 2.2.2. veiksmo „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės paslaugas“  įgyvendinimui iki š.m. lapkričio 15 d.

Kvietimas 2.2.2 veiksmui N

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Aktualūs dokumentai:

Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)