Kviečiame prisijungti prie projekto!

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“.

Projekto tikslas – suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto partneris – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto vykdytojas – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga http://bit.do/fbWU3 Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301. Telefonas: +370 45 438603; +370 640 30440. El. paštas: Lznspan@gmail.com

Kviečiame prisijungti prie mūsų savanorių komandos.