Pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Informuojame, kad Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019-09-25 sprendimu Nr. 28 pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki š.m. spalio 28 d. pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus:

2.1.1. Veiksmas. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ atnaujinta kvietimo informacija kvietimas – 2.1.1 – veiksmui

2.2.2. Veiksmas. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės paslaugas“ atnaujinta kvietimo informacija Kvietimas – 2.2.2 – veiksmui

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimas iki 2019 m. spalio 28 d.

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Dokumentai susiję su projektinių pasiūlymų teikimu:

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas