Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus 

Projektiniai pasiūlymai skirti įgyvendinti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją pagal šiuos strategijos veiksmus:

  1. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.1.1 veiksmui
  2. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“ Detali kvietimo informacija: kvietimas 2.1.2 veiksmui
  3. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.2.2 veiksmui
  4. „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 1.1.1 veiksmui

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimas iki 2019 m. rugsėjo 27 d.

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Dokumentai susiję su projektinių pasiūlymų teikimu: