Mokymai projektinių pasiūlymų pareiškėjams

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus, skirtus prisidėti prie Panevėžio vietos veiklos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.
  • Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse).
  • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.
  • Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas.
  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2019 m. rugsėjo 6 d.

Mokymai pareiškėjams vyks 2019 m. rugpjūčio 14 d. nuo 9.30 val.

Registracija į mokymus adresu: paneveziovvg@gmail.com iki š.m. rugpjūčio 13 d. 12 val.

Viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys

Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektams keliami reikalavimai.