Startuos inovatyvus projektas Panevėžio mieste!

Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkė Sandra Jakštienė pasirašė sutartį dėl 2014-2020 m. Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje finansuojamo projekto „Socialinio verslumo įgūdžių mokymai „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą“.
Projekto tikslas – suteikti socialinio verslumo teorinius ir praktinius mokymus, konsultacijas ir mentorių pagalbą „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą pagamintiems produktams realizuoti.
Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto „Sidabriniai startuoliai“ nuo 54+ amžiaus, siekiantys įgyti socialinio verslumo žinių ir jas praktiškai įgyvendinti neformaliose užimtumo veiklose, sukurtus produktus realizuojant e-pardavimų platformoje.
Projekto trukmė 2022-07-01 iki 2023-12-31.
Bendra projekto vertė – 87 362,82 Eur.