Informacinis renginys Panevėžio miesto jaunuoliams

Šiandien įvyko Panevėžio vietos veiklos grupės projekto „Panevėžio miesto jaunuolių socialinės ir informacinės atskirties mažinimas, pasinaudojant miestų vietos veiklos grupių platforma“ renginys, skirtas projekto tikslinei grupei informuoti apie prieinamas socialines ir laisvalaikio paslaugas, laisvalaikio užimtumo, savanorystės galimybes taip pat renginio metu pasidalinta projekto metu pasiektais rezultatais. Pristatytas projekto metu sukurtas informavimo skydelis jaunimui, kuris skirtas suteikti visą reikalingą informaciją Panevėžio miesto jaunuoliams.