Asociacija dalyvauja konkurse, skirtame smurto artimoje aplinkoje prevencijai

Panevėžio Vietos veiklos grupė dalyvauja Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurse, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas „Gerumas vienija“ skirtas ugdyti Panevėžio visuomenės nepakantumą smurtiniam elgesiui. Laimėjus konkursą, bus sukurtas pagalbos algoritmas „Tu ne vienas“. Algoritmu siekiama supažindinti  visuomenę su pagalbos galimybėmis patyrus smurtą artimoje aplinkoje. Dažnai smurto artimoje aplinkoje aukos kreipiasi ne į formalias institucijas, o tiesiog į draugus, kaimynus ar kitus artimus giminaičius. Todėl įgyvendinus vieną iš pagrindinių projekto veiklų algoritmo „Tu ne vienas“ sukūrimą, visuomenė bus išsamiai informuota kur ištikus nelaimei jie gali kreiptis ir kas jiems gali padėti.

Algoritmas Panevėžio miesto gyventojams bus pristatytas tarptautinės akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, vykdomos pirmą kartą mieste, metu. Akcija numatoma ugdyti visuomenės nepakantumą smurtui, įtraukti miestiečius sprendžiant smurto problemas.

Projekto partneriai – Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio pedagogų švietimo centras,  nevyriausybinės jaunimo organizacijos ir savanoriai.

Panaudotas paveikslėlis iš https://www.bing.com.