Pateikta paraiška konkursui „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Panevėžio Vietos veiklos grupė pateikė paraišką 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui.

Projektu „Būk protingas – žinok, netoleruok!“ siekiama miesto jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims suteikti reikiamų teorinių žinių apie prekybos žmonėmis formas, taip pat siekiama, kad kiekvienas gebėtų atpažinti jas, žinotų, kaip reaguoti ir kaip informuoti atsakingus asmenis apie galimus ar įtariamus prekybos žmonėmis atvejus. Taip pat siekiama, kad bendruomenės nariai būtų neabejingi, netolerantiški smurtiniam elgesiui, žinotų smurto artimoje aplinkoje pasireiškimo formas, būtų atsakingi ir žinotų, kaip ir ką informuoti/ pasidalinti informacija su atsakingais asmenimis, draugais ir pan.

Projekto metu bus: (1) suorganizuota konferencija-diskusija bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, socialiniams pedagogams „Ką kiekvienas turime žinoti apie prekybą žmonėmis?“, skirtą tarptautinei Prekybos žmonėmis dienai paminėti; (2) Suorganizuotas atviras pokalbis-diskusija jaunimui „Ko netoleruoti Panevėžyje?“, skirtas tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti; (3) suorganizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras-praktikumas soc. pedagogams, mokytojams-klasių auklėtojams ir su jaunimu dirbantiems asmenims.

Projekto partneriai – VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras, Panevėžio Rotaract Klubas, Panevėžio pedagogų švietimo centras, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.