Bendruomenes kviečia teikti paraiškas

Panevėžio miesto savivaldybė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.
Priemone siekiama skatinti gyvenamosios vietovės savarankiškumą tenkinant viešuosius jos poreikius, stiprinti narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Galimi pareiškėjai – bendruomeninės, religinės ir nevyriausybinės organizacijos. Didžiausia projekto prašomų pinigų suma – 5 tūkst. Eurų. Priemonei įgyvendinti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė per 90 tūkst. eurų.
Projektų prioritetai ir veiklos sritys – socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumas, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, sporto ir sveikatinimo veikla, bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla, bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Daugiau informacijos rasite svetainėje www.panevezys.lt – Konkursai.

Panevėžio miesto savivaldybės informacija