Jungiamės prie savanorystės veiklų organizavimo. Junkis ir tu!

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) yra organizacija, kuri siekia ne tik įgyvendinti miesto vietos plėtros strategiją, bet ir nori būti socialiai atsakinga organizacija, kuriai rūpi aplinka ir žmonės. O jungdamiesi prie šalyje vykdomų projektų ir iniciatyvų, stengiamės būti svarbia visuomenės dalimi.

„Įvertindami šių dienų dinamišką aplinką, norime prisijungti prie savanorystės veiklų organizavimo, prisidedant prie jaunų žmonių patirties, o kartu ir organizacijos patirties ir bendradarbiavimo galimybių augimo“,– sako asociacijos pirmininkė Sandra Jakštienė.

PVVG jungiasi prie Jaunimo garantijų iniciatyvos „Atrask save“. Projekto „Atrask save“ tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Plačiau apie projektą internete https://www.jaunimogarantijos.lt.

PVVG savanoriams siūlo administruoti asociacijos internetinę svetainę, viešinti su asociacijos veikla susietas informacines žinutes, padėti organizuoti ir įgyvendinti projektines veiklas, mokintis rašyti projektų paraiškas finansavimo konkursams.

Planuojama savanorius užimti 4-5 valandas per dieną, 20-25 val. per savaitę.

TODĖL, ieškome aktyvių, kūrybiškų, iniciatyvių savanorių, nebijančių naujų iššūkių ir norintys realizuoti savo pomėgius informacinių technologijų, projektinėje srityje. Būk savanoriu!

SKAMBINK +370 673 09822 arba RAŠYK paneveziovvg@gmail.com