Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

Planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus

2019 m. planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus: „Spacialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų, gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikiams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežaščių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ kvietimas planuojamas gegužės mėn. „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant…

Kviečiame tapti asociacijos nariais

Kviečiame tapti asociacijos nariais

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) sukurta pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje. PVVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius….

Startuoja verslumo skatinimo projektas!

Startuoja verslumo skatinimo projektas!

Džiaugiamės vienu iš pirmųjų startuojančiu projektu, skirtu Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Panevėžio verslo konsultacinis centras jau šiandien pradeda įgyvendinti projektą „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“. Projektas skirtas gerinti darbingų ekonimiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekte bus suorganizuoti neformalūs verslumo…

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-984  patvirtintomis „Vietos plėtros  strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“  Panevėžio vietos veiklos grupės kviečia asociacijos narius į visuotinį narių susirinkimą. Darbotvarkė Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos metinės ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo….

Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Planuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija) keitimas. Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus: Panevėžio VVG paskelbus 2018 m. gegužės 2 d. kvietimą pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant…

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

LR vidaus reikalų ministro skirtas finansavimas projektams!

Š.m. vasario mėn. Vidaus Reikalų ministro įsakymų skirtas finansavimas dar 4 Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams. Laukiamas startas šių projektų: Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą“. Orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas “Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius”. Všį Panevėžio…

Pasidalijimas gerąja patirtimi Liunene

Pasidalijimas gerąja patirtimi Liunene

Vasario 5-7 dienomis Panevėžioio vietos veiklos grupės darbuotojai ir valdybos nariai lankėsi Liuneno mieste (Vokietija). Vizito tikslas pasidalinti gerąją patirtimi, bendruomeniškumo, savanorystės ir verslumo skatinimo temomis. Liuneno mieste aplankėme gaisrinę, kurioje mus pasitiko jaunimo brigada, supažindino su gaisrininkų darbo ypatumais, bendrą darbą su greitąją medicinos pagalba, papasakojo apie stipriai plėtojamą savanorišką veiklą gaisrinėje, įdomus faktas,…